droši ceļi drošai rītdienai!

droši ceļi drošai rītdienai!

droši ceļi drošai rītdienai!

DROŠI CEĻI DROŠAI RĪTDIENAI!

SC GRUPAS UZŅĒMUMI

Brīvības iela 11a, Saldus, LV-3801 
Tel.nr.: +371 63807060 
Fakss: +371 63807067 
E-pasts: sc@scgrupa.lv


Rekvizīti:

SIA „Saldus ceļinieks”

Brīvības iela 11a, Saldus, LV-3801 

VRN: 48503000026
AS "Swedbank"
SWIFT kods: HABALV22 
IBAN konts: LV59HABA0001408033993

Stendes iela 3, Talsi, LV-3201 
Tel.nr.: +371 63291311
Fakss: +371 63237840
E-pasts: talce@scgrupa.lv


Rekvizīti:

SIA „Talce”

Stendes iela 3, Talsi, LV-3201 
VRN: 40003133979
AS "Swedbank" 
SWIFT kods: HABALV22 
IBAN konts: LV51HABA0551004518717

Stacijas iela 2b, Kuldīga, LV-3301 
Tel.nr.: +371 63350091
Fakss: +371 63350092
E-pasts: janis.jansons@scgrupa.lv


Rekvizīti:

SIA „SC Kuldīga

Brīvības iela 11a, Saldus, LV-3801 

VRN: 48503011566
AS "Swedbank"
SWIFT kods: HABALV22 
IBAN konts: LV96HABA0551033342718

DROŠĪBA UN VESELĪBA

Mums ir svarīga katra darbinieka drošība katru darba dienu!


ILGTERMIŅA STABILITĀTE

Atbildība it visā, ko darām!

STABILA KOMANDA

Lepnums par piederību mūsu uzņēmumam un savstarpējā cieņa!

ATTĪSTĪBA

Aizrautība!

IEKŠĒJIE LIKUMI 

Mūsu uzņēmuma izstrādāto un pieņemto noteikumu, principu, kārtības, kultūras ievērošana. 

KĀRTĪBA

Mūsu uzņēmuma izstrādāto un pieņemto noteikumu, principu, kārtības, kultūras ievērošana.